LUMC vertrouwt op CoTech.

Het Leids Universitair Medisch Centrum staat in de academische wereld bekend als vooruitstrevend ziekenhuis waar met resultaten uit medisch onderzoek regelmatig de wereldpers wordt gehaald.

Daarnaast is het ook een ziekenhuis net als vele andere, waar mensen komen die acute medische hulp behoeven. En waar diezelfde mensen soms denken hun wensen met agressie kenbaar te moeten maken om geholpen te worden. Onterecht en hoogst ongewenst uiteraard, maar inmiddels een maatschappelijk gegeven.

De afdeling SEH heeft hier regelmatig mee te maken. Het LUMC heeft de grote verbouwing van de afdeling dan ook aangegrepen om extra voorzieningen te treffen die het veiligheidsgevoel van het personeel verhoogt. Daarnaast hebben ze ook nog een goede voorziening tegen overdracht van virussen middels de bekende ‘aerosolen’.

Door middel van twee Cotech Veiligheidsschermen van 1800 mm breed heeft het baliepersoneel bij agressie de beschikking over een snelsluitende balieafsluiting.

Daarbij kunnen ze met de optie ‘variabele stop’ beide Veiligheidsschermen op het zelf gekozen tussenstand zetten. Omdat de Veiligheidsschermen vanuit de balie omhoog bewegen, gaat het besmettingsrisico hiermee significant omlaag, terwijl het rechtstreekse spreek- & zichtcontact behouden blijft.

De systemen zijn nu op een tijdelijke locatie in de balie gebouwd. Omdat de Veiligheidsschermen volledig zelfdragend zijn, is verhuizing op termijn naar de nieuwe locatie geen enkel probleem.

LUMC – Balie SEH met twee CoTech Veiligheidsschermen

VieCuri Venlo & CoTech

Een mooie open balie in de SEH. Dat past helemaal bij dit ziekenhuis in de grensstreek. Lopend door dit ziekenhuis ervaar je de sfeer van openheid en transparantie. Er is veel gebruik gemaakt van glaspartijen en doordachte zichtlijnen in combinatie met een moderne architectuur.

Dat deze openheid en transparantie niet bij iedereen het juiste gevoel opwekt, blijkt als een bezoeker van de SEH besluit zijn woede te koelen door diverse losse materialen uit de wachtkamer over de balie te gooien. Het SEH personeel is uiteraard ontdaan en verwacht maatregelen. De directie wil de open sfeer behouden en kiest daarom voor het CoTech systeem. In Nederland inmiddels bij zo’n 40 ziekenhuizen in gebruik, meestal in de balie van de SEH.

Voortvarend benadert het ziekenhuis haar interieurbouwer Van Lier met de vraag voor een nieuwe balie, voorzien van twee CoTech Veiligheidsschermen van 1800 mm breed. Beide systemen dienen te worden voorzien van kogelwerend glas voor maximale bescherming. Het resultaat ziet op onderstaande foto’s.

Medio december 2020 wordt de nieuwe balie in gebruik genomen. Het ziekenhuis is tevreden dat de open balie behouden is gebleven. Het baliepersoneel is blij dat ze met een goed gevoel op de nieuwe, veilige werkplek aan de slag kunnen.

Belgie kiest CoTech

Na het Universitair ziekenhuis in Gent in 2019, heeft nu ook het OCMW (locatie Eeklo) gekozen voor het CoTech Veiligheidsscherm.

Johan Louwyck geniet sinds juni 2020 van zijn pensioen, maar heeft als gebouwbeheerder van het OCMW met volle overtuiging voor het CoTech systeem gekozen. ‘We hadden echt behoefte aan meer balie veiligheid maar we wilden de bezoekers, en onze eigen mensen uiteraard, er niet mee belasten’ zegt Louwyck. ‘Dan kom je al snel bij een beweegbaar systeem, maar de meeste systemen zijn handmatig en niet erg robuust, of elektrisch langzaam omlaagkomend. Beide vonden we niet wenselijk want bij agressie is robuustheid en snelheid juist van belang’.

Via Internet kwam het OCMW bij het CoTech systeem uit. Dat leek alle eerder genoemde nadelen niet te hebben. Louwyck vervolgt ‘Uiteraard wilden we dit eerst met eigen ogen zien. De mensen van CoTech hebben ons toen verwezen naar het UZ in Gent. Hier hebben ze in 2019 de afdeling vernieuwd en als eerste in België gebruik gemaakt van het CoTech systeem. Ze zijn daar zeer enthousiast en vertelden ons dat ze er nu met de Corona pandemie dubbel profijt van hebben. Ze kunnen de balie eenvoudig afsluiten en zo besmettingsgevaar via de balie voorkomen. Dit speelt bij het OCMW minder omdat we uiteraard niet vaak zieke mensen aan de balie krijgen maar als baliepersoneel zich niet prettig voelt kunnen ze het scherm sluiten of half dicht zetten.’

Het OCMW heeft vanwege de plafondhoogte gekozen voor een balie zonder bovenkoof. Cotech heeft het Veiligheidsscherm hierop aangepast en de benodigde techniek aan de bovenkant van het systeem keurig weggewerkt. Hierdoor is er een, door de architect gewenste, strakke bovenlijn van de glaswand op de balie gerealiseerd.

Corona.

CoTech ontwikkeld ‘Half-Open’ stand, ook beschikbaar voor bestaande systemen.

Inmiddels is bekend dat ook in Nederland een aantal mensen besmet is met het Coronavirus. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gestopt met het opnemen van nieuwe patiënten omdat een ex-patiënt, naar nu blijkt, drager van het virus was. Vervelend voor de betrokken persoon, maar ook voor personen die met de betreffende patiënt in contact zijn geweest, bijvoorbeeld medewerkers van het ziekenhuis.

CoTech heeft haar Veiligheidsschermen in verschillende SEH’s geplaatst. Als het Veiligheidsscherm gesloten is, biedt u uw medewerkers volledige bescherming tegen virus-overdracht. Als het Veiligheidsscherm open is, biedt u uw bezoekers optimale klantvriendelijkheid en communicatie. Beide situaties zijn nu gewenst.

Standaard heeft het CoTech Veiligheidsscherm alleen de ‘Helemaal-Open’ stand of ‘Helemaal-Gesloten’ stand. Nu hebben we, op verzoek van een aantal ziekenhuizen, de zg. ‘Half-Open’ stand ontwikkeld. Hiermee kan het personeel het Veiligheidsscherm op een tussenstand zetten waarmee het risico op directe virusoverdracht aan de balie enigszins beperkt kan worden.

Voor recent geplaatste systemen kunnen we deze functie door middel van een softwareaanpassing toevoegen. Wilt u weten of uw systeem geschikt is ? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Bedreiging en geweld zijn gangbaar op de Huisartsenpost.

‘Bedreiging en geweld zijn gangbaar op de huisartsenpost’ kopte het dagblad Trouw op 19 juli 2019. Ook de andere grote dagbladen (Volkskrant, NRC, AD, Telegraaf), evenals verschillende omroepen zoals RTL en NOS (NOS-website en NOS Radio 1 Journaal) en later die dag Hart van Nederland besteedden aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek dat Trouw, met medewerking van beroepsorganisatie ‘InEen’, uitvoerde onder huisartsenposten. 29 medewerkers vulden de vragenlijsten in. ‘InEen’ geeft aan niet verrast te zijn door het feit dat er sprake is van bedreiging en geweld, maar wel onthutst over de aantallen. Bijna 60% van de ondervraagde directeuren geeft aan dat het steeds vaker gebeurt. Het is voor de eerste keer dat er landelijke cijfers bekend zijn. Op korte termijn wil ‘InEen’ samen met haar leden bekijken of er behoefte is structureel landelijke cijfers te gaan bijhouden. Maar vooral is het belangrijk om met elkaar te bepalen of op landelijk niveau aanvullende maatregelen nodig zijn om aan deze kwalijke ontwikkeling een halt toe te roepen.

Uit onderzoek is gebleken dat agressieve cliënten eerder en vaker hun zin krijgen dan mensen die zich aan de regels houden. Dat is de reden dat de trend van agressie tegen zorgmedewerkers een stijgende lijn vertoond.

Met een CoTech Snelsluitend Veiligheidsscherm zorgt een huisartsenpost in ieder geval voor goede communicatie met de patiënt en veiligheid voor z’n personeel. Daarnaast is het personeel in staat om de balie snel en veilig af te sluiten waardoor de agressor niet zijn zin kan doordrijven. Met als uitkomst dat de agressie tot een, voor de agressor, ongewenst resultaat leidt.

Agressie aan de balie steeds groter probleem bij huisartsenpraktijk.

Een huisarts in Loosdrecht raakte onlangs zwaargewond door een aanval van een agressieve patiënt. Afschuwelijk natuurlijk als dit gebeurt: een gewelddadige actie tijdens de uitoefening van je vak. Hoe kunnen huisartsenpraktijken omgaan met agressie in de praktijk en vooral: hoe kun je dit zoveel mogelijk voorkomen? Daar zijn specifieke trainingen voor.

Paulus Lips, huisarts, spreekt hierover in een radio-interview met NPO 1. Lips is voorzitter van het Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Hij geeft aan dat agressie en geweld vaker voorkomt in de huisartsenzorg. “Uit onderzoek blijkt dat de helft van de huisartsenpraktijken het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie en geweld. Het gaat dan om alle vormen, variërend van intimidatie en schelden tot aan fysiek geweld.” Lips heeft zelf wel eens te maken met boze patiënten, die met verbaal geweld hun zin willen krijgen. ‘In mijn praktijk in de binnenstad van Amsterdam komen ook verslaafden. Zij willen bepaalde medicijnen en die schrijven wij niet zomaar voor. Dan kan zo’n incident gebeuren.’

Impact
Lips: ‘Ze zeggen weleens dat schelden geen pijn doet, maar het kan intimiderend overkomen op de huisarts, doktersassistenten en praktijkondersteuners.’ Volgens Lips heeft agressie in een huisartsenpraktijk behoorlijke impact. ‘Huisartsenzorg is menselijke zorg. Je kent de meeste mensen die bij je in de praktijk komen. Als dit dan gebeurt in je praktijk, is dat heel schokkend’, vindt Lips.

Agressie aan de balie
Het is opvallend dat in Loosdrecht een huisarts slachtoffer is geworden. De agressie richt zich namelijk meestal tot doktersassistenten aan de balie. ‘We hebben in onze praktijk de afspraak dat bij een incident de huisartsen uit hun spreekkamers komen en zich bij de assistenten voegen, zodat zij er niet alleen voor staan. En als het nodig is, schakelen we de politie in. Dat was afgelopen jaar een keer het geval.”

Veilig werken in de huisartsenzorg
Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners kunnen bij SSFH trainingen volgen over de de-escalerende maatregelen om geweld en agressie in de kiem te smoren. Maar ook hoe je ermee omgaat als een incident heeft plaatsgevonden. ‘Agressie levert vaak stress op en minder plezier in het werk. Daar moet je het als team met elkaar over hebben, je moet elkaar opvangen. Daar gaat het aanbod van de SSFH ook over’, aldus Lips.

Meer informatie
Wil je meer weten over wat je kunt doen om agressie te voorkomen of hoe je collega’s kunt helpen na een agressie-incident? Bekijk hier onze oplossing!

 SSFH besteedt er uitgebreid aandacht aan op de website.

Luister het hele interview met NPO 1

Interview : ‘De Open Balie Is In Gevaar’.

Noorderland* – Op locatie in het gemeentehuis van Noorderland hebben we een gesprek met Hans, facilitair manager van deze gemeente. Noorderland ligt in het oosten van Nederland (ca. 35.000 inwoners). In 2014 heeft men een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. In het gesprek met deze Facilitair manager vragen we naar overwegingen met betrekking tot beveiliging.

Red. : Uw gemeente is op het oog een vredelievende plaats. Waarom hebben jullie gedacht dat er veiligheidsvoorzieningen nodig waren ?

Hans : ,,Hoewel we inderdaad een gemeente zijn met vredelievende inwoners, hebben we toch ervaringen die ons dwingen om na te denken over veilige werkomgeving voor ons personeel. Dat werkt twee kanten op. Een contactmoment met een inwoner kan op het gemeentehuis best escaleren. Het betekend niet dat we slechte dienstverlening hebben, maar juist dat je als gemeente zaken regelt voor algemeen belang die soms niet stroken met persoonlijk belang.”

Red.: Wat bedoelt U met de opmerking ,, dat werkt twee kanten op” ?

Hans : ,,ik bedoel dat de bezoeker te maken kan krijgen met veiligheidsmaatregelen die niet altijd gewaardeerd worden. Maar de andere kant is dat het personeel zich soms niet veilig voelt. Er is toch een soort ’waakvlam’ in het hoofd van de medewerker die zorgt voor ongewenste, stress verhogende gevoelens. Hierdoor willen sommige mensen niet meer bepaalde persoonlijke gesprekken met burgers willen voeren.”

Red.: Waarom denkt U dat de open balie in gevaar is ?

Hans :,,Onze receptie heeft uiteraard gewoon een open balie. Maar ik bedoel met name de ‘moeilijke-gesprekken-balie’. Hier lopen de emoties soms hoog op en vaak niet onbegrijpelijk. Toch moet ons personeel veilig z’n werk kunnen doen. Ze zijn immers vaak alleen maar boodschapper van een misschien niet zo leuk bericht. We hebben de balie juist opengehouden omdat we vinden dat je als gemeente moet laten zien dat je aan dezelfde kant staat als de burger. Dat doe je ook door moeilijke zaken in openheid te bespreken, dus niet vanachter glas. Hiervoor hebben we een balie met een CoTech Veiligheidsscherm (zie foto). Dit is een nieuw systeem dat je in de balie kunt opnemen. Omdat het niet opvalt wekt het geen argwaan. Als iemand toch boos wordt kun je met een paniekknop heel snel de balie afsluiten waardoor iemand niet achter je aan kan komen. Medewerkers voelen zich hier heel prettig bij. De ruimte is door deze onzichtbare maatregel ook gewoon beschikbaar voor normaal overleg, waardoor er geen extra spreekruimte nodig is.”

* = Gefingeerde naam, de betreffende gemeente wil haar veiligheidsvoorzieningen om begrijpelijke redenen liever niet in de openbaarheid brengen. Wilt u in contact komen met deze gemeente ? Wij helpen u graag verder via e-mail of telefoon.

CoTech op de Belgische televisie

Afgelopen juni hebben we een CoTech Veiligheidsscherm in de balie van de nieuwe Spoed-afdeling van het Universiteits-Ziekenhuis in Gent geïnstalleerd. Inmiddels is de spoed afdeling geopend, en met enige trots hebben we vastgesteld dat men bij de Vlaamse televisiezender AVS uitgebreid melding maakt van de eerste “springbalie” die in België is toegepast. Uiteraard is de juiste benaming van ons product een CoTech Veiligheidsscherm, maar we begrijpen dat de term “springbalie” iets meer zegt over de aanwezige functionaliteit in de betreffende balie. Onderstaand vindt u de link naar het betreffende nieuwsbericht.


CoTech verlegt grenzen

Onlangs heeft het Universitair Ziekenhuis in Gent besloten haar Spoed afdeling aanzienlijk te vergroten. Bij hun zoektocht naar een vriendelijke en veilige open balie was er in België geen passende oplossing beschikbaar. Gelukkig troffen ze in Nederland het CoTech Veiligheidsscherm op  de SEH afdeling van diverse ziekenhuizen aan. In België speelt, zoals te verwachten was, dezelfde problematiek met betrekking tot agressie en onveiligheid op Spoed-afdelingen.

Inmiddels zijn we bezig met de bouw van een systeem van 2300 mm breed, voorzien van BR4-NS glas (21mm dik). De verwachting is dat we het systeem medio Juni 2018 gaan plaatsen.

GGZ Eindhoven kiest voor CoTech

Een onderdeel van GGZ Eindhoven is de instelling ‘De Woenselse Poort’. De Woenselse Poort biedt forensische zorg aan psychiatrische patiënten. De patiënten (‘cliënten’) zijn volledig of deels inwonend en zijn meestal door een rechter veroordeelt voor een delict. ‘De Woenselse Poort’ is een TBS instelling.

Goede communicatie is uiteraard belangrijk bij de behandelingen. Zowel voor cliënten, medewerkers als de samenleving. Dit is de reden dat men bijvoorbeeld gekozen heeft voor een volledig open balie, waar personeel goed met bezoekers en cliënten kan communiceren.

Omdat het zorg en behandeling van een speciale groep betreft zijn veiligheidsmaatregelen hierbij onontkoombaar. Soms is dit zichtbaar, maar men kiest bij voorkeur voor onzichtbare maatregelen. Dit geeft de minste overlast. Gelukkig heeft men met het CoTech Veiligheidsscherm een systeem dat vrijwel onzichtbaar in de balie kan worden geïnstalleerd.

Er wordt een compleet nieuwe balie gerealiseerd. Naar verwachting is deze medio mei 2018 gereed.

 

Volgende