Gemiddeld 12 agressiegevallen per dag in de Nederlandse ziekenhuizen.

Deze week werden nieuwe cijfers bekend over agressie en geweld waaraan zorgpersoneel bloot staat. Men heeft in 2012 4.150 gevallen van fysiek of verbaal geweld in alleen al de zorg geregistreerd. Dit betekent gemiddeld 12 incidenten per dag.

Let wel : die gerapporteerd worden. Veel medewerkers lijken te accepteren dat het omgaan met geweld en agressie bij de functie hoort en rapporteren in veel gevallen niet. Ook om langdurige nasleep of angst voor represailles van de geweldpleger. Bovendien zijn deze cijfers exclusief de gevallen van agressie of geweld in andere publieke functies dan de zorg, bijvoorbeeld de politie, het openbaar vervoer, etc.

Terug naar nieuws

Ziekenhuis ZMC kan bouwen

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft de financiering rond voor bouw van een nieuw ziekenhuis. Omstreeks 2016 zal het nieuwe ziekenhuis betrokken worden. Bouwer is de BAM, architect Mecanoo architecten uit Rotterdam. Leverancier van de baliesluit- en veiligheidsschermen is CoTech uit Hem.

Het ziekenhuis zal op alle plekken waar in een balie is voorzien, een combinatie van balie- en kantoorfunctie installeren. Baliemedewerkers verrichten dus kantoorwerk wanneer ze geen mensen aan de balie te woord staan. Voor de algemene receptie, de nachtreceptie, de Spoedeisende Hulp (SEH) en de … zullen de balies een veiligheidsscherm krijgen, voor de overige balies voorziet het ontwerp in een baliesluitscherm.

Terug naar nieuws

Spoorzone Delft

De bouw van de nieuwe spoortunnel, het nieuwe stadskantoor inclusief publiekshal voor de gemeente Delft is in volle gang.

Het OSD heeft de leiding, het ontwerp is van Mecanoo architecten Rotterdam.

Terug naar nieuws